วันรวมพลัง   ยังไม่กำหนด แต่ จะเป็นวันเสาร์ กับ อาทิตย์ 
โรงเรียนร่องกล้าวิทยา อยู่บนเส้นทางภูหินร่องกล้า-ภูทับเบิก อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก
ห่างจากอุทยานภูหินร่องกล้าไปทางภูทับเบิก ประมาณ  7  กิโลเมตร 
เส้นทางลาดยาง สภาพดี
เชิญ ชวน ร่วมบริจาคทำป้ายโรงเรียนร่องกล้าวิทยา
กับรองโจ้ 083 - 1622228   (รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง สุโขทัย)
  ส่วนที่ 1 งบประมาณ  ส่วนที่ 2 พลังแรงใจ หรือแรงกาย
ส่วนเพิ่มเติม  บริจาคเสื้อผ้ามือสอง
งบประมาณเบื้องต้น
1.  รองโจ้     5,000 บาท
2. เงิน รุ่นวิทย์ ปี 37 สถาบันรัชภัฏพิบูลสงคราม   2,300 บาท (เหลือจ่ายเลี้ยงรุ่นปี  52)
3. น้อง อู   ป.โทวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4.ผู้บริจาคอื่น ........................
พลังแรงกายแรงใจ
1.รองโจ้  วิทย์ 37
2. ติ๋ม      วิทย์ 36
3. อ.สุพจน์  ครู ร่องกล้าวิทยา
4. เชน   วิทย์ 37
5. ปื้อ  วิทย์ 37
6. เหว่า วิทย์ 37
7. ครู ต.ว.ไม่ระบุจำนวน
เบื้องต้น ผู้ที่แจ้งมา ณ วันที่ 4 ตุลาคม
ผู้ใดประสงค์เข้าร่วมเพิ่มเติม
เชิญแจ้งหารองโจ้นะครับ
วัน   ยังไม่กำหนด แต่ จะเป็นวันเสาร์ กับ อาทิตย์ 
กำหนดการณ์ แบบร่าง
09.00 น. เช้าวันเสาร์ รวมพล เดินทาง หน้าราชภัฏพิบูลส่วนวังจันจันทร์
11.30 น. ถึง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า  พักรับประทานอาหาร
12.30 น.  ออกเดินทางจากอุทยานภูหินร่องกล้า
13.00 น.  ถึงโรงเรียนร่องกล้าวิทยา
13.30 น.  ติดตั้งป้าย  บริจาคสิ่งของ
16.30 น.  metting and party
เช้าวันอาทิตย์ เดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ
  
  ขวา มือ ครูสุพจน์โรงเรียนร่องกล้าวิทยา
ข้อมูลการเดินทาง
เส้นทาง 
พิษณุโลก - วังทอง   สภาพทางดี   ทางราบ  20 กิโลเมตร
วังทอง -  นครไทย  สภาพทางดี  ทางเนินเขา  ระยะทาง 60  กิโลเมตร  
นครไทย - บ้านห้วยน้าไซ   สภาพทางดี  แคบ  20  กิโลเมตร
บ้านห้วยน้ำไซ - อุทยานภูหินร่องกล้า  สภาพทางดี  เป็นทางขาขึ้นโดยตลอด 12  กิโลเมตร
อุทยานภูหินร่องกล้า - ร่องกล้าวิทยา สภาพทางดี    เนินเขา     7 กิโลเมตร

edit @ 4 Oct 2010 15:58:57 by โจ้

edit @ 4 Oct 2010 16:00:13 by โจ้

edit @ 4 Oct 2010 16:02:35 by โจ้

edit @ 5 Oct 2010 13:49:18 by โจ้

edit @ 5 Oct 2010 13:58:04 by โจ้

edit @ 5 Oct 2010 14:02:37 by โจ้

edit @ 7 Oct 2010 08:32:22 by โจ้

edit @ 10 Feb 2011 10:59:07 by โจ้

edit @ 10 Feb 2011 11:08:56 by โจ้

Comment

Comment:

Tweet

ช่วนกัน แสดงความคิดเห็นเรื่อง ออกแบบป้ายหน่อยนะครับ

#1 By โจ้ on 2010-10-05 09:18